ರಸ ಚೆನ್ನುಡಿ


Be unique…

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬಂತೆ ಇರದೆ, ಸ್ವಂತತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು

ನಾವು ಚದುರಂಗದ ಆಟಗಾರರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಚದುರಂಗದ ‘ಕಾಯಿ’ ಗಳಾಗಬಾರದು – ಅನಾಮಿಕ

View original post

Advertisements

5 thoughts on “ರಸ ಚೆನ್ನುಡಿ

Share your feelings on this post

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.